6 آذر 1400
شماره خبر: 259674

از تمامی ظرفیت های قانونی برای افزایش درآمد شهرداری استفاده کنید

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریجلسه کمیته درآمد شهرداری چهارباغ به ریاست مهندس قربانی شهردار و با حضور بیات عضو شورای اسلامی شهر، معاونین، روسای ادارات و مسوولین واحدهای شهرداری در دفتر شهردار در حال برگزاری است.
شهردار چهارباغ در ابتدای جلسه با اشاره به قابلیت های درآمدی مدیریت شهری خطاب به مسوولین واحدهای شهرداری گفت: از تمامی ظرفیت های قانونی برای افزایش درآمد استفاده کنیدکلام اله بیات عضو شورای اسلامی شهر چهارباغ نیز با تاکید بر ارتقای درآمد شهرداری چهارباغ تصریح کرد: افزایش درآمد شهرداری باعث ارتقای خدمات به شهروندان می شود.
در ادامه جلسه مسوولین حوزه های درآمدی در حال طرح پیشنهادها و نظرات خود برای افزایش درآمد شهرداری و ارتقای درآمد پایدار شهری هستند.