25 دی 1400
شماره خبر: 262075

اِلمان «پدر و پسر» در کرج نصب شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریسازمان سیما منظر با هدف ایجاد جلوه‌های بصری و ارتقای سطح زیبایی در منظر شهری اقدام به نصب اِلمان پدر و پسر مقابل دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری کرج کرده است.
المان پدر و پسر، به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، مقابل دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری کرج نصب شد.بنا بر این گزارش، اِلمان مذکور که القای مفهوم نقش هدایت گری پدر برای فرزند در پیشرفت و تحصیل و روابط عاطفی خانواده را به همراه دارد شامل دو فیگور طبیعی انسان با ابعاد و ارتفاع تقریبی یک و نیم تا ۲ و نیم متر بوده که سال ۹۲ ساخته شده است.گفتنی است؛ المان مذکور در سال های گذشته در میدان دانشگاه واقع در بلوار موذن جانمایی شده بود که پس از تعمیر و بازسازی هم اکنون در فضای مکث مقابل دانشگاه علمی کاربردی شهرداری کرج واقع در قلمستان نصب شده است.