13 مرداد 1401
شماره خبر: 271174

سازوکار رأی ‌گیری شورای شهر بر اساس رأی اکثریت است

سپیدار‌آنلاین: گروه شهرینائب رییس شورای اسلامی شهر کرج به جایگاه شورا و مشورت اشاره کرد و گفت: سازوکار رأی ‌گیری شورای شهر بر اساس رأی اکثریت است و انتخاب هیئت رئیسه بر این مبنا خواهد بود.
علیرضا رحیمی محمودآبادی در نطق پیش از دستور شصت و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج به پایان هیئت رییسه سال اول دوره ششم شورای کرج اشاره کرد و اظهارداشت:پایه اصلی شورا و تشکیل آن مشورت و شوراست چه با خودش چه با غیر ؛ در این راستا تصمیم گیری بین خود اعضا اولویت دارد و باید در بین خودشان تصمیم گیری انجام شود.نائب رییس شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: استقلال شورا چه در تصمیم گیری چه در کیان شورا و مدیریت شهری باید سرلوحه همه کارها باشد . رحیمی در بخشی از سخنانش به سیستم حذفی اشاره و بیان کرد: سیستم حذفی هیچ وقت جواب نداده است و این نگاه تصمیم گیری به درستی جوابگو نمیباشد.