24 شهریور 1400
شماره خبر: 256174

لزوم نظارت جدی بر خیابان اصلی فروش پوشاک قاچاق در شمال شهر کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسیمعاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج گفت: هیچ نظارتی بر مرکز اصلی فروش پوشاک قاچاق در شهر کرج صورت نمیگیرد و دستگاه های متولی امر باید در این زمینه ورود پیدا کنند.
غفور قاسم پور با بیان این مطلب گفت: متاسفانه در طول این سالها یکی از مرکزی ترین خیابان های شمال شهر کرج کانون اصلی عرضه و فروش پوشاک قاچاق شده است و بدون هیچ نظارتی اجناس وارداتی بدون درج قیمت و سلیقه ای به مردم عرضه می شود. وی تصریح کرد: رشد قارچ گونه و فعالیت آزادانه مراکز عرضه پوشاک قاچاق قبح خرید و فروش اجناس قاچاق را ریخته است و به امری عادی در جامعه تبدیل شده که علاوه برجنبه اقتصاد، فرهنگ را نیز نشانه گرفته است. قاسم پور تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهرستان کرج و نظارت و برخورد قاطعانه با کالاهای بدون درج قیمت را که عموما گرانفروشی و ترویج فرهنگ غرب را به همراه دارد مورد تأکید قرار داد. وی افزود: گشت های ویژه نظارتی اماکن از این مراکز باید به جد در دستور کار قرار گیرد و با افرادی که برای سود بیشتر قانون را دور می زنند و مستقیم و غیر مستقیم زمینه ساز شکاف طبقاتی و تخریب فرهنگ اجتماعی شهر شده اند؛ برخورد شود.