4 آذر 1400
شماره خبر: 259617

دیدار وزیر بهداشت و استاندار البرز با خانواده اولین شهیده سلامت

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسیوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار البرز با خانواده اولین شهیده راه سلامت دیدار کردند.
عین اللهی وزیر بهداشت و عبداللهی استاندار البرز با حضور در منزل شهیده کبری باقری، با خانواده این شهیده دیدار و گفتگو کردند.کبری باقری اولین شهیده سلامت که در کادر بهداشت و درمان البرز فعالیت داشت و در راه رسیدگی به بیماران کرونایی، مبتلا به این بیماری شده و جان خود را از دست داد.وزیر بهداشت و استاندار البرز با حضور در منزل وی ضمن قرائت فاتحه جویای حال بازماندگان شدند.