23 دی 1400
شماره خبر: 262021

ریشه های چرایی بروز تخلف و قاچاق کالا و ارز باید شناسایی شود

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسینماینده عالی دولت در استان البرز گفت: می توانیم در استان با خرد جمعی و وحدت رویه در اعمال قانون و تکالیف محوله به دستاوردهای ارزشمندی دست یابیم.
مجتبی عبداللهی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که روز پنجشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، افزود: تمامی اقدامات صورت گرفته در این راستا قابل تقدیر است.وی ادامه داد: باید ابعاد مختلف چرایی قاچاق کالا و ارز به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد.عبداللهی گفت: با تحلیل و بررسی دقیق می توانیم راهکارهای لازم برای مبارزه با این پدیده را ارائه دهیم.وی افزود: ضرورت دارد با احصا شرایط جامعه و رویکرد مردم، پیش بینی های لازم را داشته باشیم و در راستای پیشگیری از وقوع تخلف در سطوح مختلف تدابیر مقابله ای اتخاذ کنیم.استاندار البرز گفت: پیشنهادات، مطالعات و راهکارهای تخصصی تمامی مدیران و محققان استان را در جهت مقابله با قاچاق کالا و ارز پذیرا هستیم.وی افزود: می توانیم در استان با خرد جمعی و وحدت رویه در اعمال قانون و تکالیف محوله به دستاوردهای ارزشمندی دست یابیم.