تصویر خدمات فروش آنلاین سایپا افزایش یافت

خدمات فروش آنلاین سایپا افزایش یافت

پرینت       شماره خبر: 145064 14 تیر 1394 - 10:22 سپیدار آنلاین: گروه خودرو سازی سایپا در راستای مشتری مداری و افزایش رضایت مشتریان ،خدمات غیر حضوری سایت فروش اینترنتی خود را افزایش داد.

تصویر رانندگی با برگه آموزشگاه ممنوع است

رانندگی با برگه آموزشگاه ممنوع است

پرینت       شماره خبر: 140040 22 فروردین 1394 - 13:38 سپیدار آنلاین: افرادی که در آزمون دریافت گواهینامه قبول شده اند؛ به هیچ وجه مجاز به رانندگی با رسیدی که از آموزشگاه گرفته اند، نیستند.