24 تیر 1400
شماره خبر: 255768

خبر بازداشت شهردار مشکین دشت تکذیب شد

سپیدار‌آنلاین: گروه تنور داغبازداشت شهردار مشکین دشت در خصوص فوت سینا صفر قلی در زمین فوتبال پارک مطهری مشکین دشت این خبر کذب بوده و صحت نداشته صرفا با توجه به روند قضایی پرونده، شهردار مشکین دشت جهت پاره ای از توضیحات در دادسرای مشکین دشت حضور پیدا کرده است.
خبری مبنی بر بازداشت شهردار مشکین دشت در بستر فضای مجازی منتشر شد. علت این امر در خبرها فوت یک نوجوان مشکین دشتی در زمین چمن شهرداری ذکر شده است. در این رابطه مدیر روابط عمومی شهرداری مشکین دشت طی بیانیه ای اعلام کرد که؛ پیرو خبر بازداشت شهردار مشکین دشت در خصوص فوت سینا صفر قلی در زمین فوتبال پارک مطهری مشکین دشت این خبر کذب بوده و صحت نداشته صرفا با توجه به روند قضایی پرونده، شهردار مشکین دشت جهت پاره ای از توضیحات در دادسرای مشکین دشت حضور پیدا کردند و هم اکنون در محل کار خود پیگیر امورات شهری می‌باشند.