11 آبان 1400
شماره خبر: 258354

افشاگری درباره سرقت بزرگ در شهرداری کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه تنور داغ

افشاگری درباره سرقت بزرگ در شهرداری کرج


افشاگری عضو روحانی پارلمان محلی کرج درباره سرقت میلیاردها تومانی از کارخانه بازیافت و غارت بیت المال در روزِ روشن بار دیگر انگشتِ اتهام افکار عمومی و رسانه ها را متوجه حوزه های نظارتی این نهاد عریض و طویل ساخت که اولاً چطور از این افتضاح کم سابقه بی خبر مانده اند و ..
ثانیاً چرا تا امروز صحبتی از این #سرقت حرفه ای و سازماندهی شده به میان نیامده است. آقای علیرضا سعیدی این شبیخون را «اقدامی فجیع علیه امکانات و داشته ها و دارایی های شهرداری» توصیف نموده و با اشاره به گزارش کارشناسی شده ارزش اقلام ربوده شده را بالای ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام نمود.او این سرقت را مربوط به قبل از شهریور ۱۴۰۰ دانسته و با اظهار تعجب از فقدان هرگونه گزارش نظارتی یا مکاتبه مقاماتِ وقت سازمان مدیریت پسماند، افشای این سرقت مفتضحانه را به آقای حسین کریم پناه سرپرست فعلی سازمان منتسب نمود و در تشریح پرده هایی از #غارتِ بیت المال گفت: «جالب آنکه انتقال ژنراتورها و تاسیسات سرقت شده نیاز به تجهیزات لجستیکی داشته و نشان دهنده خواب و غفلت عمیق حوزه های حراست کننده از اموال مذکور می باشد که حتی به پایه های آهنی سوله و ضایعات پیرامون نیز رحم نشده و به اصطلاح بیت المال را آب و جارو کرده اند.»این روحانی با ردِ احتمال دست داشتن کارگران و عواملِ دون پایه در این توطئهِ علیه بیت المال، با این استدلال که «خسارت ها عمیق و کلان اما ماهرانه و حرفه ای صورت پذیرفته تا فعالیت کارخانه متوقف نشده و توجهات جلب نشود.» گمانه زنی مشارکت عواملی از دست اندرکاران کارخانه بازیافت و دست داشتن شبکه ای سازماندهی شده را مطرح نمود که به عقیدهِ شیخ سعیدی هنرِ جمع کردن و شناسایی و مجازاتِ مرتکبین سرقت از عهده حوزه های نظارتی شهرداری ساخته نیست و #دادستانی و دستگاه قضا باید دست به کار شوند.کلیدواژه افشاگری این نماینده مردم اما طرح ادعایی مربوط به فقدان هرگونه گزارش قبلی پیرامون این سرقت میلیاردها تومانی چه از سوی حوزه های نظارتی (حراست و بازرسی) و چه از سوی مسئولان وقت سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج است که در این ارتباط نیز بررسی های لازم صورت خواهد پذیرفت. درخواست تحقیق و تفحص از #قراردادهایترکمانچایگونه منعقد شده در ادوار مدیریت شهری این کلانشهر نیز دیگر خواسته وی بود که ظاهراً در یکی موارد سرمایه گذار با آورده صرفاً ۱۱ میلیارد تومانی، تنها در سالِ نخست اجرای قرارداد حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سود کرده است.
رویش انقلابی البرز