19 آبان 1400
شماره خبر: 258796

سلبریتی ها و شهرتی علیهِ مردم!

سپیدار‌آنلاین: گروه تنور داغ

سلبریتی ها و شهرتی علیهِ مردم!


بهاره رهنما بازیگر سینما و تلویزیون اخیراً طی اظهار نظری گفته که اگر فردی پس از ۳۰ سال کار موفق به تامینِ رفاه افراد تحت تکفلش نشود، بی دست و پا است، صحبتی که قطعاً نباید از زبانی فردی مطرح می شد که شهرت کنونی اش را مدیونِ همان قشری است که..
امروز برای آنها چشم نازک می کند و از قابی #لاکچری برایشان فخرفروشی می نماید، البته این قانون عمل و عکس العمل است، اشتباهی که ملت در بها دادن به افرادی مرتکب شده که بعضاً پس از رسیدن به نان و نوا روانه خارج شده و شهرت شان را علیهِ نظام و علیهِ مردم به کار می گیرند و جز ژست های اپوزیسیونی خاصیت دیگری ندارند.نیم نگاهی به زندگی پُرزرق و برق برخی به اصطلاح سلبریتی ها در شرایطی که جامعه با غولِ گرانی و تورم پنجه در پنجه شده حکایت از آن دارد که مسیر زندگی و پوشش و گفتار آنها در مواردی از راهِ ملت جدا شده و به جای ترویجِ اخلاقمداری، ارزش های انسانی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی، در مقامِ قضاوت حاکمیت نشسته و بعضاً به اظهار نظر درباره موضوعاتی می پردازند که هیچ #تخصص و صلاحیتی در آنها ندارند؛ مثلاً واکسن هراسی، نفرت افکنی یا بی دست و پا خطاب کردن (جمعی از) مردم!در هر روی آرمانها و اهدافِ ملت ایران بر کسی پوشیده نیست و #هنرمندان و بازیگران و ورزشکاران و افرادی که به واسطه توجهات و مهربانی مردم به شهرت رسیده و نردبان ترقی را طی می کنند باید به هنجارهای حاکم بر جامعه احترام گذاشته و مروج فرهنگ های نیکو و اخلاق های آموزنده باشند و این موضوع را در سبک پوشش و گویش و حضور در اجتماعات به تصویر بکشند و از هر اقدام و #واکنشی که منجر به تضعیف ارکان کشور و جامعه گردد، پرهیز نمایند نه آنکه با ژست های روشنفکرانه، یکی به نعل و یکی به تخته بزنند و بخواهند همزمان عزیزشده شرق و غرب باشند!البته احترامِ هنرمندان پیشکسوت و شهرت یافتگانی که عمر و وقت و #ثروت شان را در راه فعالیت های خیرخواهانه و نیکوکارانه و ترویج حسنه هایی چون آزادی زندانیان، رهایی یافتن اعدامی ها، اهدای عضو، اهدای خون، کمک به نیازمندان، فرهنگ مطالعه و... صرف می کنند، بر همگان واجب بوده و روی سخن با سلبریتی هایِ روی برگردانده از مردم است.