28 تیر 1400
شماره خبر: 255923

بازداشت یک عضو دیگر شورای شهر فردیس

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

حسین ناصرخاکی از بازداشت یکی از اعضای فعلی شورای شهر فردیس به اتهام ارتشا خبرداد و گفت: متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی بازداشت شد.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس اضافه کرد: این متهم سومین عضو شورای فعلی شهر است که به اتهام ارتشا تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده است.