28 اردیبهشت 1391
شماره خبر: 7101

خاصیت سه هزار گیاه دارویی در ساوجبلاغ درحال بررسی است

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی

خاصیت سه هزار گیاه دارویی در ساوجبلاغ درحال بررسی است

رئیس مجتمع آموزش تحقیقاتی جهاد دانشگاهی مستقر در ساوجبلاغ گفت: مطالعه و پژوهش درباره خاصیت سه هزار گونه گیاه دارویی در پژوهشكده گیاهان دارویی این مركز در حال بررسی است.
'محمد صادق تارودی' افزود:در ایران 8هزار گونه گیاهی وجود داردكه از این تعداد بر اساس نظریه كارشناسان و محققان سه هزار آنها دارای خاصیت دارویی هستند. وی خاطر نشان كرد:درپژوهشكده گیاهان دارویی این مركز دوهزار گونه گیاهان دارویی نگهداری می شود ومحققان این پژوهشكده برای شناسایی یكهزار گونه دیگر نیز در حال انجام تحقیقات آزمایشگاهی هستند. تارودی اظهارداشت:گیاهان دارویی تولید شده درپژوهشكده این مركز دارای برند دارویی است كه به ثبت بین المللی رسیده است. وی یادآور شد: بانك گیاهان دارویی درپژوهشكده گیاهان دارویی از سال 86 تشكیل شد تابتوان با جمع آوری اطلاعات لازم در مورد انواع گونه گیاهان دارویی بستر مناسبی را برای تحقیقات علاقمندان به گیاهان دارویی وحفظ نتایج تحقیقاتی فراهم آورد. وی یكی ازمشكلات عمده پژوهشكده گیاهان دارویی را كمبود نیروی انسانی متخصص ذكر كرد.منبع: ایرنا