14 آذر 1396
شماره خبر: 187956

مبارزه با قاچاق کالا اولویت کاری دستگاه های اجرایی و انتظامی البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

مبارزه با قاچاق کالا اولویت کاری دستگاه های اجرایی و انتظامی البرز


رئیس کمیسیون هماهنگی نظارت و برنامه ریزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز گفت: مبارزه با قاچاق سازمان یافته در اولویت کاری دستگاه های اجرایی، امنیتی و انتظامی است و توانسته ایم از رتبه 27 کشوری درسال 92 به رتبه سه کشوری دست یابیم.
علی اکبر زارعی نژاد روز سه شنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز البرز افزود: امروز با تشکیل قرارگاه مرکزی قاچاق در البرز به دلیل ویژگی های خاص این استان به هسته درونی قاچاق توجه شده است. وی همچنین گفت: با هدف مقابله با قاچاق کالا لازم است ساماندهی انبارهای این استان در دستور کار دستگاه های اجرایی متولی قرار گیرد. زارعی نژاد تصریح کرد: با برگزاری نشست های فرهنگی کمیسیون قاچاق کالا و ارز درصدد توسعه طرح های آگاهی بخشی هستیم که لازم است تدابیر جدی در این زمینه از سوی سایر دستگاه های اجرایی صورت گیرد.وی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی دراین بحث مهم باید از هرنوع موازی کاری پرهیز کرده و همسو با سیاست های کمیسیون قاچاق در 57 محور اساسی پیش روند.

منبع ایرنا