6 آبان 1400
شماره خبر: 258146

55 درصد جمعیت استان البرز تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیجلسه مشترک شورای اداری ادارات کل استان‌های تهران و البرز به صورت وبینار برگزار و سرپرست تامین اجتماعی البرز ، معاونین، تعدادی از روسای ادارات اداره کل و مسئولین شعب تابعه تامین اجتماعی استان البرز حضور داشتند.
بیات در جلسه مشترک شورای اداری تهران و البرز به بیان مشکلات و چالشهای تامین اجتماعی استان البرز پرداخت. بیات سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان البرز در این جلسه گفت: در استان البرز حدود یک و نیم میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که ۵۵ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند. بیات در ادامه به بیان مطالب و نقطه نظرات خود در خصوص چالش ها و مشکلات استان البرز پرداخت.تورج بیات، سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان البرز نیز در این جلسه گفت: در استان البرز حدود یک و نیم میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که ۵۵ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.وی افزود: تقویت واحدهای بازرسی و ایفای تعهدات در قبال جامعه هدف در استان البرز با جدیت انجام می‌شود تا رضایتمندی مردم در واحدهای اجرایی به میزان مطلوبیت افزایش یابد.بیات ادامه داد: در شاخص‌های مختلف عملکرد شعب تامین اجتماعی استان البرز وضعیت قابل قبولی دارد و امیدواریم با اجرایی شدن برخی مصوبات در زمینه توسعه و بهبود فضای اداری و افزایش تعداد پرسنل وضعیت بهتری برای خدمت‌رسانی را شاهد باشیم