4 آذر 1400
شماره خبر: 259626

اولویت اول وزارت بهداشت حمایت از واکسن‌های داخلی است

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیوزیر بهداشت گفت: دولت حمایت از تولید داخلی را در دستور کار جدی خود قرار داده و بر این اساس نسبت به پیش خرید واکسن‌های موسسه رازی اقدام می‌کند.
بهرام عین الهی، وزیر بهداشت، در حاشیه حضور در موسسه رازی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تولید واکسن کرونا در موسسه رازی نماد خودباوری دانشمندان و جوانان غیور ایرانی است، گفت: امروز ۵ میلیون دز واکسن کرونای تولید موسسه رازی تحویل داده می‌شود.وی ادامه داد: فناوری تولید واکسن کرونای موسسه رازی؛ فناوری پروتئین نوترکیب به عنوان یکی از پیشرفته ترین فناوری‌های تولید واکسن در دنیا است.عین الهی اضافه کرد: موسسه رازی قابلیت دارد تا پایان دی ماه ۲۰ میلیون دز، تا پایان سال ۴۰ میلیون و تا شهریور سال آینده تا ۹۰ میلیون دز واکسن کرونا را به سفارش وزارت بهداشت تحویل دهد.وی تاکید کرد: موسسه رازی توان این را دارد که هر زمان نیاز کشور در این خصوص تامین شود؛ واکسن‌های کرونای تولیدی خود را به کشورهای دیگر صادر کند.وزیر بهداشت دبا بیان اینکه وزارت بهداشت بنا به تاکید ریاست جمهور حمایت از تولید داخلی را در دستور کار جدی خود قرار داده است، یادآور شد: بر این اساس نسبت به پیش خرید واکسن‌های موسسه رازی اقدام می‌کند.عین الهی اضافه کرد: وزارت بهداشت از خروجی زحمات دانشمندان موسسه رازی در تولید واکسن کرونا استقبال می‌کند تا نیازهای مردم در این خصوص با سرعت بیشتری مرتفع شود.

منبع فارس