4 آذر 1400
شماره خبر: 259634

تأثیر ۸۰ درصدی واکسن کووپارس در تولید آنتی‌بادی

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیرئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی گفت: واکسن رازی کوو پارس در بحث آنتی‌بادی خنثی‌کننده بالای ۸۰ درصد و در بحث ایمنی سلول‌ها بیش از ۷۵ درصد عملکرد دارد.
علی اسحاقی در حاشیه تحویل ۵ میلیون دوز واکسن رازی کوو پارس به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: ویژگی مهم این واکسن تزریقی و استنشاقی بودن آن بوده و همچنین اینکه بر اساس فناوری پروتئین نوترکیب تولید شده است.وی بیان کرد: دانش فنی واکسن رازی کوو پارس به صورت صددرصدی متعلق به این مؤسسه و ایرانی است که نشان از اهمیت موضوع دارد.رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی تصریح کرد: واکسن رازی کوو پارس در بحث آنتی‌بادی خنثی‌کننده بالای ۸۰ درصد و در بحث ایمنی سلول‌ها بیش از ۷۵ درصد عملکرد دارد.وی با بیان اینکه تا پایان سال ۴۰ میلیون دز واکسن رازی کوو پارس آماده تزریق خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵ میلیون دز از این واکسن آماده مصرف و ۴.۵ میلیون دز هم در حال آماده‌سازی است.

منبع مهر