24 اردیبهشت 1401
شماره خبر: 267363

شناسایی کودک ۸ ساله افغانستانی مشکوک به سرخک در کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمعاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: یک کودک ۸ ساله افغانستانی مشکوک به سرخک در شرق کرج شناسایی شد.
شهاب معینی‌مستوفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو شناسایی یک کودک ۸ ساله افغانستانی مشکوک به سرخک، مرکز بهداشت شرق کرج صبح امروز با اعزام ۴ تیم متشکل از کارشناسان بهداشت، بررسی خانه به خانه ساکنین منطقه را تا شعاع یک کیلومتر انجام دادند.وی بیان کرد: بر اساس گزارش رئیس مرکز بهداشت شرق کرج طی اقدامات انجام شده توسط این تیم‌ها تاکنون ۱۵۶ خانوار مورد بررسی و جمعاً ۶۴۵ نفر از نظر بیماری سرخک غربال گری شدند و خوشبختانه مورد مشکوکی پیدا نشد.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز متذکر شد: در این اقدام تعداد ۲۴ مورد واکسن تکمیلی سرخک برای اتباع ساکن در منطقه تزریق شد.