20 تیر 1391
شماره خبر: 8705

تقدیر وزیر بهداشت ازدانشگاه علوم پزشکی البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز را بدلیل اجرای صحیح سند اشتغال و کار آفرینی مورد تقدیر قرار داد.

دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز را بدلیل اجرای صحیح سند اشتغال و کار آفرینی مورد تقدیرقرار داد.
وی اجرای این امر مهم در 1390 در دانشگاه علوم پزشکی البرز را مرهون مدیریت مدبرانه دکتر ناصری رییس دانشگاه و تلاش های مسؤل و کارشناسان دفتر کار آفرینی دانست و افزود دانشگاه البرز توانست با زحمات و مجاهدت های بی دریغ رییس دانشگاه در زمره دانشگاه های برتر بارویکرد اشتغال و کار آفرینی قرار گیرد و امید است با ادامه همین روش و استفاده از تجارب گذشته در سال 1391 نیز شاهد رشد بیشتر این دانشگاه در این زمینه باشیم.