27 بهمن 1392
شماره خبر: 116520

یک دستگاه خودروی آردی طعمه شعله های آتش شد

سپیدار‌آنلاین: گروه حوادث ایران و جهان

یک دستگاه خودروی آردی طعمه شعله های آتش شد


آتش سوزی یک دستگاه خودروی آردی در فاز سوم رجائی شهر تیم عملیاتی ایستگاه 107 آتش نشانی کرج را به محل حادثه کشاند.
به دنبال تماس تلفنی شهروندان با ستاد فرماندهی آتش نشانی کرج (125) و ارایه گزارش یک مورد حریق خودرو به آدرس: رجایی شهر- فاز سوم- بلوک 2، بلافاصله هماهنگی های لازم برای اعزام تیم عملیاتی از آشیانه ایستگاه 107 به محل حادثه صورت گرفت. آتش نشانان با حضور در موقعیت عملیات اطفای حریق، شاهد آتش سوزی یک دستگاه خودروی آردی در پارکینگ ساختمان چهار طبقه مسکونی بودند که امکان سرایت شعله های آتش به اطراف وجود داشت. نیروهای امدادی با رعایت نکات ایمنی (قطع کنتور برق) ضمن اطمینان از خالی بودن پارکینگ از افراد، با استفاده از تجهیزات آتش نشانی و اطفای حریق، آتش را قبل از گسترده شدن ابعاد آتش سوزی مهار کردند. در این حادثه که علت وقوع آن در دست بررسی است، یکی از ساکنین واحدهای طبقه اول با استفاده از فیس دستگاه تنفسی آتش نشانان به بیرون از مجتمع مسکونی انتقال و برای مداوا تحویل عوامل اورژانس شد. فرمانده تیم عملیاتی پس از پایان عملیات اطفای حریق موارد ایمنی را برای ساکنین مجتمع بازگو کرد و از آنان خواست نسبت به رعایت نکات ایمنی دقت نظر بیشتری داشته باشند. نیروها در پایان با تنظیم صورت جلسه و هماهنگی ستاد فرماندهی به ایستگاه مربوطه بازگشتند.