یک کارشناس تغذیه گفت: توت فرنگی کلسترول خون را کاهش داده و نقش بسزایی در کنترل فشار خون دارد.