باشگاه خبرنگاران : مهدی ریاضی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، گفت:در پی شکایات مردمی بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت از یک فروشگاه عرضه مواد غذایی بازدید شد و پس از بررسی ها مشخص شد که متصدی فروشگاه برنج های خارجی نامرغوب را با ایرانی ترکیب کرده است و در کیسه های با مشخصات برنج ایرانی مرغوب بسته بندی و به فروش می رسانده است . این مقام قضایی در ادامه افزود : با توجه به احراز تخلف از سوی متصدی پرونده تخلفاتی تشکیل شد و جهت رسیدگی پرونده به شعبه بدوی ارجاع شد. وی خاطرنشان کرد : شعبه بدوی با توجه به تخلف ...