23 بهمن 1402
شماره خبر: 300780

ارزشها و هنجارهای منبعث از انقلاب اسلامی ایران نقطه عطف جهان اسلام

سپیدار‌آنلاین: گروه سرمقاله

ارزشها و هنجارهاي منبعث از انقلاب اسلامي ايران نقطه عطف جهان اسلام


پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 ،نقطه عطف تاريخي و سرآغاز دوران جديدي از حيات حكومت اسلامي در تاريخ جهان اسلام به شمار ميرود.
مصطفی جعفری/يكي از بارزههاي اين تحول شگرف، احيا مفاهيم ناب الهي - انساني در چارچوب آموزههاي دين مبين اسلام ميباشد؛ امااين احياگري كه به نوعي نشئت گرفته از مطالبات مردمي به شمار ميرود، محدود به تنگناهاي زماني/ مكاني جامعه ايراني نمانده و به علت غناي محتوايي/ معنايي خود، در چارچوبه هاي جغرافيايي ديگر نيز بازتاب پيدا نموده است. انقلاب اسلامی ایران به عنوان نقطه آغاز خیزش بیداری اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم، شروع دوره جدیدی از ظهور اسلام با رویکرد سیاسی را برای جهان اسلام نوید داده و پیروزی برجسته ترین حرکت اسلامی در این دوره، سایر حرکتهای اسلامی در جهان اسلام را به تکاپو واداشت. ذکر این نکته ضروری است که میزان تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر همه جوامع اسلامی یکسان و یکنواخت نبوده، بلکه با توجه به اوضاع خاص هر منطقه و نیز قرابتهای فکری، فرهنگی و جغرافیایی، درجه تاثیرآن متفاوت بوده است و هر اندازه که ملت ایران در نیل به اهداف انقلابی خود با ملتهای دیگر وجه اشتراک داشته اند، به همان نسبت استقبال از این انقلاب گسترده تر بوده است. به طور کلی آنچه که بر همگان روشن و واضح است، این است که انقلاب اسلامی ایران تاثیرهای گسترده ای را در ورای مرزهای خود داشته و با توجه به پیروان و هواخواهانی که پیدا کرد و به عنوان یک نیروی قابل محاسبه توسط دولتهای خارجی و همچنین دولتهای منطقه عنوان شده است؛ بدان خاطر که «انقلاب اسلامی در ایران به دلیل جذابیت شعارها، اهداف، روشها، محتوا، نتایج و سابقه مشترک دینی و تاریخی و شرایط محیط منطقه و بین المللی، پدیده ای تاثیر گذار در جهان اسلام بوددر مجموع تاثیر آن بر سایرین از گرایش و پذیرش ارزشها و آرمانهای انقلاب تا الگوبرداری شیوهها و روشهای اتخاذ شده، از جمله گسترش تظاهرات عمومی علیه نظامهای حاکم، در نوسان بوده که این وضعیت زمینه های تهدید سایرین را فراهم آورده بود.بيداري اسلامي در كشورهاي منطقه به رغم برخي تفاوتهاي جزئي داراي نقاط عطف عمدهاي است كه حكايت از تأثيرات گسترده و غيرقابل انكار هويت، ارزشها و هنجارهاي انقلاب اسلامي بر اين جنبشها دارد. چرا كه ظهور و نقش آفريني انقلاب اسلامي، بارزترين وجه مشترك در ميان مجموعه خيزشهاي به هم پيوسته و دنباله وار در خاورميانه و شمال آفريقاست. درواقع آموزه ها ها و انديشه ي انقلاب اسلامي مبتني بر عدالت اجتماعي، مردم سالاري ديني و استقلال و آزادي كه توانسته به تلفيقي از جمهوريت و اسلاميت دست يابد،الگوي پذيرفته شده از سوي بسياري از جنبشها و خيزشهاي موسوم به بيداري اسلامي است. لذا ميتوان گفت كه ارزشها و هنجارهاي منبعث از انقلاب اسلامي ايران، به مثابه نقطه عطفي در بيداري و رهايي جهان اسلام بوده است و آنچه اين روند را بيش از پيش قابل تأمل مينمايد ، جايگاه مكانيزم اشاعه در شكلگيري اين قبيل تأثيرات است . همچنين توجه به ارزشهاي ديني در قانونگذاري و توجه به نقش شريعت در بهبود زندگي انساني و تلاش در جهت هماهنگي بين شريعت و دنياي امروز از ديگر تأثيرات انقلاب اسلامي بر جنبش هاي جديد اجتماعي در جهان اسلام است.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود