24 شهریور 1400
شماره خبر: 256189

بهسازی سیمای محله «اسلام‌آباد»

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریسرپرست منطقه یک شهرداری کرج از اجرای طرح پاک‌سازی محله اسلام‌آباد خبر داد.
محمد گروسی گفت: در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و بهسازی محیط‌های شهری و افزایش زیبایی بصری پاک‌سازی مناطق شش‌گانه اسلام‌آباد توسط نیروهای جهادی و زحمتکش خدمات شهری این منطقه اجرا شد.وی افزود: رفت‌وروب، شستشوی جداول، پاک‌سازی مسیرها از نخاله‌ها، پاک‌سازی جوی‌های و لایروبی کانال‌های سطح منطقه اجراشده است.سرپرست منطقه یک شهرداری کرج با تأکید بر زیباسازی سیما و منظر شهری، افزود: بهسازی سیمای شهر از اولویت‌هایی است که در راستای خدمات‌رسانی به شهروندان به‌صورت مستمر اجرایی می‌شود.