7 بهمن 1400
شماره خبر: 262728

مدیریت شهری چهارباغ از پروژه‌های عمرانی شهرداری چهارباغ بازدید کردند

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرئیس شورای اسلامی شهر به همراه رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر از برخی پروژه‌های در حال اجرای شهرداری بازدید بعمل آوردند.
آقایان پیمان خیری رئیس شورای اسلامی شهر و سعید افشاری نیا رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر چهارباغ از برخی پروژه‌های در حال اجرای شهرداری بازدید بعمل آوردند.
از جمله پروژه‌های که مورد بازدید قرار گرفت ادامه آسفالت بلوار سردار سلیمانی ، جدول گذاری کمربندی ملک آباد ، جدول گذاری بلوار پیام و پارک مهدی آباد بازدید نمودند.
خیری رئیس شورای اسلامی شهردر این بازدید گفت مجموعه مدیریت شهری به دنبال ایجاد رفاه و آسایش شهروندان است و هدف ما این است تا با تلاش، حضور مستمر و پیگیری‌های مداوم از پروژه‌های عمرانی که در پیشرفت و آبادانی شهر نقش مهمی ایفاء می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن افتتاح وبه بهره برداری برسند. افشاری نیا عضو شورای شهردر حاشیه این بازدید تاکید کرد: در اجرای پروژه‌ها رعایت کیفیت خیلی برای ما اهمیت دارد و امیدوارم پروژه‌های شهری هرچه سریعتر به بهره برداری برسند تا امکان استفاده شهروندان عزیز از خدمات شهرداری و شورا فراهم گردد.