2 تیر 1401
شماره خبر: 269218

حمل بتن مازاد توسط بونکرها موجب زحمت مضاعف کارگران شهرداری شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریدر روز گذشته حمل بار اضافه توسط بونکر حمل بتن موجب تخلیه آن در بلوار کارگر گردیده و با حضور به موقع کارگران خدمات شهری بتن های ریخته شده از خیابان جمع آوری گردید .
وی گفت : یکی از الزامات ساختمان سازی در سطح شهر رعایت قانون و مقررات است و متاسفانه برخی از خودروهای حمل بتن بدون توجه به قانون و مقررات شهری زمانیکه برای انجام عملیات های بتن ریزی در سطح شهر تردد می کنند باعث ریخته شدن بتن بر روی آسفالت خیابان های شهر شده که این بتن ها اولا زیبایی شهر را مخدوش می کنند و دوما برخی از این بتن ریزی ها در سطح شهر باعث ایجاد برآمدگی های بر روی آسفالت می شوند که عبور و مرور خودروها را با مشکل مواجه می کنند.معاون خدمات شهری افزود : باید با اشخاصی که بدون رعایت الزامات زیست محیطی و حقوق شهروندی با حمل غیر اصولی و مازاد بر ظرفیت بونکرها، باعث ریختن بتن و سیمان در خیابان‌های سطح شهر و برهم زدن تنظیف شهر و حقوق مسلم شهروندان می‌شود برخود شود تا دیگر شاهد چنین بی قانونی های در شهری نباشیم.توده روستا از واحدهای گشتی سطح شهر خواستار پیگیری این موضوعات و در صورت نیاز برخورد قانونی و معرفی متخلفین به مراجع ذیربط شد .