26 مرداد 1401
شماره خبر: 271652

لزوم نوسازی سیستم حمل و نقل همگانی درکمالشهر و حفظ شأن شهروندان

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریشهردار کمالشهر در جلسه ای که با حضور مدیرعامل ومسولین سازمان حمل ونقل و بار ومسافر شهرداری کرج با معاونین شهرداری کمالشهر برگزار شد با تاکیدبراین مطلب افزود: ارتقاء سرانه بسیار پایین کمالشهر در حوزه حمل و نقل عمومی ، همواره در اولویت امور مدیریت شهری قراردارد تا با ساماندهی این وضعیت ، هم در بهبود ترافیک شهری و هم در جلوگیری از هدررفت هزینه و وقت شهروندان محترم ، بتوانیم اقدامات عاجل معمول نمائیم .
دکتر بهمنی در ادامه با برشمردن مشکلات کمالشهر درحوزه حمل و نقل گفت: زندگی شهروندان و تردد مسافرین در شهری چون کمالشهر که همواره با تراکم جمعیت به جهت مهاجر پذیر بودن وهمچنین مشکلات ناشی از وجود چندین شهرک صنعتی در اطراف شهر، دست و پنجه نرم میکند ، مستلزم نگاهی و یژه و تدبیری عاجل است تا از این مشکل ، درزمان کوتاهتری رها گردد.شهردار کمالشهر در ادامه افزود: برآنیم تا با همکاری سازمان حمل ونقل و بارومسافر شهرداری کرج و تا جائیکه بضاعت شهرداری کمالشهر پاسخگو باشد در قراردادها همکاری لازم انجام پذیرفته تا سیستم ناوگان اتوبوسرانی در این شهر متحول و اتوبوسهای فرسوده از رده خارج و سیستم حمل ونقل بهسازی و نوسازی شده تا این خدمات مطلوب و درشأن شهروندان گرامی باشد.گفتنی است پس از این جلسه از اتوبوسهای ناوگان حمل و نقل عمومی کرج بازدید و مقرر گردید سیستم abl حمل و نقل (سیستم کنترل)در کمالشهر راه اندازی گردد.