31 تیر 1400
شماره خبر: 255979

کار مدیران و مسئولان تعطیلی ندارد

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی


نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: هر کدام از ما بعنوان کارگزاران نظام و خدمتگزاران مردم باید به حوزه وظایف و مسئولیت های خود آگاهی و اشراف کامل داشته باشیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، شهبازی در جلسه شورای معاونین و مدیران کل استانداری در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، ضمن تبریک عید سعید قربان، افزود: کار و مسئولیت برای ما تعطیلی ندارد چراکه باید شبانه روزی در جهت بهبود شرایط مردم و ایجاد بسترهای آسایش و رفاه آنها پای کار باشیم.
وی ادامه داد: مدیران باید در نظر داشته باشند که در مقابل مردم مسئول هستند و لحظه ای درنگ در این زمینه ممکن است مانعی ایجاد کند.
شهبازی گفت: امور و برنامه های بزرگی در البرز با اتحاد و همدلی و کار جهادی به سرانجام رسید بنابراین ضرورت دارد تا آخرین لحظه مسئولیت خود در پست های مختلف این روند را تداوم و استمرار بخشیم.
وی افزود: کارآمدی نظام با اقدامات و فعالیت های ما نمود عینی پیدا می کند از این رو ما بعنوان کارگزاران نظام باید همواره پر قدرت و برنامه محور در میدان حضور داشته باشیم.