18 خرداد 1400
شماره خبر: 254583

انتخابات درنوردیدن حریم اخلاق نیست

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشت

انتخابات درنوردیدن حریم اخلاق نیست


بسیج رسانه استان البرز در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در بیانیه ای اعلام کرد که رعایت اخلاق در انتخابات از بارزترین جلوه های سیاست اخلاقی بوده و نباید حریم اخلاق درنوردیده شود.
د ر این اطلاعیه آمده است انتخابات درنوردیدن حریم اخلاق نیست انتخابات را می توان یک فرایند ابراز عقیده دانست که به مردم این اجازه را میدهد تا از بین سلایق مختلف، فردی را که شایسته می دانند انتخاب کنند. از سوی دیگر رعایت اخلاق انتخاباتی نیز می تواند جامعه را به سوی انتخابی اصلح رهنمون سازد. انتخابات در نظامهای سیاسی مردمسالار و از جمله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، عرصه ی شکل گیری جمهوریت و رکن مردمی نظام و ضامن ماندگاری و ثمردهی دستاوردهای حکومت میباشد. رعایت اخلاق در انتخابات از آشکارترین جلوه های سیاست اخلاقی و سیاست اخلاقی نیز میدان عملی شدن بسیاری از ارزشها و فضایل اخلاق اجتماعی است. گذشته از اینکه بداخلاقیهای انتخاباتی به هیچوجه زیبنده ی جامعه ی اسلامی متمدن و فضیلت گرای ما نبوده و با مقاصد عالی حکومت اسلامی سازگار نیست، زیرپاگذاشتن اخلاق در انتخابات نیز بصورت طبیعی موجب یآس، نا امیدی، نگرانی و تشویش در دل شهروندان میشود و این با فلسفه ی وجودی انتخابات در تضاد کامل قرار دارد. بنابراین انتخابات میدان جنگ و قدرت و درنوردیدن حریم اخلاقی نیست بلکه عرصه ی رقابت سالم و منطبق بر ارزشهای اسلامی و دینی میباشد. آنچه اخیرا در مناظرات تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری شاهد بودیم، نامزدهایی که فاقد برنامه هستند، غالبا کار خود را با تخریب، توهین و حمله به رقیب آغاز کردند. برخی کاندیداها بیش از اینکه از برنامه ها و راهکارهای خود بگویند، شیوه ی تخریب و توهین را درپیش گرفته و این رویه هرچه به روزهای پایانی انتخابات نزدیک میشویم شدت میگیرد ! باتوجه به مطالبی که گفته شد بدون تردید انتخابات یکی از روشن ترین صحنه های نمایش دوگانه ی اخلاق مداری و بداخلاقی در بین کاندیداهاست. متاسفانه در این دوره از مناظرات، مصادیق بداخلاقی مانند غیبت، تهمت، تخریب، دروغگویی و وعده های بی اساس به وضوح مشاهده میشود و گویی برخی نامزدها همه ی اصول اخلاقی را در میدان رقابت فراموش کرده اند! در پایان باید گفت: پرواضح است ، ممانعت از بداخلاقی های سیاسی و انتخاباتی در مقطع تقریبا یک ماه انتخابات میسور نبوده و باید در یک فرایند بلندمدت با تربیت و آموزش سیاسی از سوی تشکلهای سیاسی و نهادهای علمی و آموزشی پیگیری شود.
روابط عمومی سازمان بسیج رسانه استان البرز