20 بهمن 1400
شماره خبر: 263435

انتصاباتی با روح گشایش در کار مردم

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشتدر حالی که برخی جریان‌ها با بهانه قرار دادن انتصابات مدیریتی که با هدف گشایش در کار مردم و ارتقاء کمی و کیفی خدمت رسانی به شهروندان صورت گرفته، به دنبال انتقام کشی و خدشه در فضای همدلی و وحدت هستند اما از آنجا که مدیریت شهری کرج فرصت و تمایلی برای پرداختن به حاشیه ها ندارد، این شیطنت‌ها را با کار و تلاش پاسخ خواهد داد.
در حالی که شهرداری کرج در ۶ ماهه ابتدای دوره پنجم مدیریت شهری با سرپرستی اداره می شد و اتفاقاً در همان ایام شاهد چندین موج گسترده از تحولات و جابه جایی ها بودیم اما کسانی که امروز نقابِ دلسوزی به چهره زده و با ادبیاتی نازل و شیوه هایی غیراخلاقی به دنبال تخریب و تهدید هستند، برای انتصابات صورت گرفته پیام های تبریک و تقدیر و تشکر صادر می کردند و از آنجا که با رأی اعتماد مردم و مطالبه ملت فضایی جدید در کشور و به تبع مدیریت شهری ها شکل گرفته و خبری از برخی ریخت و پاش ها و هزینه کردهای نامعقول نیست، امروز از در و دروازه ای دیگر وارد شده و به دنبال وقفه در امر خدمت رسانی و هزینه تراشی از طریق حاشیه سازی هستند. در حالی که عمر چندانی از دوره ششم شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج نگذشته و هنوز برنامه ریزی ها، سیاستگذاری ها و تغییر نگاه ها روح اجرایی به خود نگرفته است و به مرور شهرداری با تحولات مدیریتی و سازمانی به دنبال ایجاد آرایش جدید خدمت رسانی است تا بتواند ضمن تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی و خدماتی و فرهنگی، پروژه های جدیدی را با هدف تقویت رضایتمندی شهروندان اجرایی کند، شاهدیم که برخی جریان ها از همان روزهای نخست با سنگ اندازی و بهانه تراشی و تبدیل کاه به کوه های رسانه ای در مقام ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه برآمده و در پشت پرده به دنبال سهم خواهی و امتیازگیری هستند.پُرواضح است که مدیریت شهری کرج در هیچ کدام از ادوار گذشته به اندازه شرایط کنونی جلوه و روح مردمی نداشته و شهروندان دسترسی کنونی به مدیران ارشد شهری و اعضاء شورای شهر را نداشته اند و بی شک این میزان بازدیدها، جلسات فنی و کارشناسی، ملاقات های مردمی و برنامه ریزی جهت اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی و زیرساختی کم سابقه هستند و برخی افراد که به واسطه عادت به مدیریت پشت میزنشینی و عقب ماندن از کار و تلاش جهادی و انقلابی از دایره و گردونه خارج شده اند، امروز به دنبال کارشکنی و تخریب بوده و سعی در اشاعه دروغ های بزرگ را دارند.امروز شهروندانی که از بدو انتخاب مصطفی سعیدی به عنوان شهردار کرج که به جهت احساس وظیفه و تکلیف و علاقه برای خدمت رسانی به شهروندان از محل بیمارستان و به صورت مجازی در جلسه ارائه رزومه و برنامه کاری به نمایندگان مردم شرکت کرد، شاهد موج گسترده تخریب ها و تهمت ها و بدگویی ها و حاشیه پراکنی ها هستند، به خوبی آگاهند که انتصابات و دیگر موضوعات همه دستاویز و بهانه هستند و برخی رسانه ها نماها و جریان های غیرمردمی به جهت ناکامی در تحقق برنامه ها و تسلط بر مدیریت شهری و منابع آن و عدم امکان برای اعمال سلیقه در عزل و نصب ها به گفتمان تخریبی روی آورده اند و اگر به راستی دلسوز و مطالبه گر هستند، برنامه های سازنده خود را در فضای دوستانه ارائه می کردند. شهرداری کرج و در رأس آن شهردار مردمی و تلاشگر ایران کوچک که خود سابقه نمایندگی مردمی را دارد و شخصیتی مطالبه گر است، اتفاقاً از شنیدن نقد و گلایه استقبال می نماید و در همین راستا نسبت به برگزاری جلسات چهارشنبه های مردمی و برگزاری دیدار با پرسنل در روزهای پنج شنبه اقدام گردیده و همگان به خوبی از فضای ملاقات های مردمی آگاهند که برخی شهروندان درچه فضا و احساساتی به طرح مسائل خود می پردازند لذا اینکه بخواهیم مصطفی سعیدی را ضدرسانه ای یا بی تفاوت به نقد نشان دهیم، بیراه است و حقیقتاً عده ای با افکار بیمار گونه به دنبال مخدوش کردن فضای شهر و تخریب چارچوب اتحاد و همدلی هستند.متاسفانه این جریان برای گمراهی افکار عمومی خود را پشت تابلوهای ارزشی پنهان کرده و در حالی که تلاش می کنند تا خود را به شخصیت های معنوی و مقامات سیاسی استان مرتبط نشان دهند تا تخریب های آنها برای افکار عمومی باورپذیری داشته باشد در واقع برای مردم و مسئولان هزینه تراشی فراوانی داشته اند و جا دارد که نهادهای نظارتی به مسئله ورود کرده و برخورد لازم را با نقاب زنندگان داشته باشند تا فضای وحدت و همدلی بیش از این مخدوش نگردد و شهرداری کرج به عنوان نهادی خدمت رسان بتواند تمام توان و ظرفیت خود را معطوف کار و سازندگی نماید.
مصطفی سعیدی سیرایی