21 آبان 1402
شماره خبر: 295555

تلاش در جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشت

تلاش در جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است


آسیب‌های اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام رسمی و غیر رسمی نباشد و ارتکاب آن باعث بهم خوردن قوانین اخلاقی و ارتباطی بین افراد، رواج بی‌بندوباری اخلاقی و قبح‌زدایی در جامعه شود.
محمد جعفری / در این میان دانش ‌آموزان که در رده سنی نوجوانان قرار می‌گیرند یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر در گرداب آسیب‌های اجتماعی، به شمار می آیند که به دلیل اقتضائات سنی و شرایط روحی و روانی خود در برابر مخاطرات اجتماعی، بسیار آسیب‌پذیرند.به این منظور مسوولیت خانواده و دستگاه‌های متولی برای پیشگیری از گرفتاری نوجوانان و جوانان که سرمایه مهم و مولد انسانی در جامعه بشمار می آیند در دام آسیب‌های اجتماعی بسیار سنگین و حساس است.بسیاری از اولیای دانش آموزان با بررسی رفتارهای فرزندان خود در مدرسه به این نتیجه رسیده‌اند که تربیت پذیری و در مقابل آسیب پذیری فرزندانشان از محیط مدرسه بسیار بیشتر از کانون خانواده است.در حال حاضر بیشترین آسیب‌های اجتماعی کشور اعتیاد، طلاق، فساد اخلاقی، خشونت خانگی، فرار از خانه، فاصله‌ی بین نسل‌ها و شکاف اجتماعی هستند. هم‌چنین احساس امنیت و اعتماد افراد جامعه نیز نکته‌ی بسیار مهمی است که در بررسی آسیب‌های اجتماعی باید به آن‌ها توجه داشت. فاکتورهای اجتماعی، عاطفی و رفتاری همگی بر میزان استرس دانش ‌آموزان موثر هستند و در وقوع آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان تاثیر بسزایی دارند. یکی از مشکلات حائز اهمیت در میان آسیب‌های اجتماعی، افزایش رو به رشد مصرف مواد مخدر در میان دانش‌آموزان می‌باشد. به طور به خصوص در میان کودکانی که دارای معلولیت هستند و دانش‌آموزانی که در محیط‌هایی زندگی می‌کنند که به علت فقر تحصیل آن‌ها اولویت محسوب نمی‌شود، مصرف مواد مخدر مشکل جدی محسوب می‌شود.تحصیل خانواده‌های ساکن در این محیط‌ها، در پایه‌گذاری شرایط ضروری جهت سازماندهی و پایدار کردن رفتارهای مناسب و سالم تاثیر چندانی ندارد. بیشتر مسئولیت‌ها در فرآیند بهبود وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان و مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان بر دوش مدارس می‌باشد.در کنار خانواده‌ی ناتوان، مادران نابالغ، توجه ناکافی به ضرورت تحصیل، مراقبت نامناسب از کودکان، رفتار بسیار خشن و اجتماع‌گریزانه‌، نرخ بالای جرائم و بی‌اهمیتی به ضرورت برنامه‌ریزی و رسیدن به اهداف همگی در ایجاد آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان نقش ایفا می‌کنند.گسترش روز افزون آسیب های اجتماعی)به وی‍‍‍‍‍‍‍‍زه در سال های اخیر در بین دانش آموزان وهمچنین شیوع مفسده های آشکار وپنهان ،افزایش قابل توجه بزهکا ری ها وکزروی های اجتماعی و آلودگی به مواد مخدر ،به ویزه در میان جوانان و نوجوانان جامعه مستلزم تعمق و چا ره اندیشی اساسی است.دهه 80 نقطه انفجار آسیب های اجتماعی است و ما نمی توانیم ا ز کاهش یا برطرف کردن این آسیب ها صحبت کنیم ،زیرا چنین کا ری ممکن نیست و تنها راه چا ره کنترل این آسیب هاست . تمام آسیب های اجتماعی میل به گسترش دارند که اگر در شکل ساختا ری به صورت جدی قصد پیشگیری داشته باشیم ،شاید تا حدودی موفق شویم. بنا براین انجام هرگونه برنامه ریزی و فعالیت در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در بین نوجوانان جا معه ا ز چند جهت ضروری است چرا که از یک طرف با کاهش آسیب های اجتماعی ،ضریب امنیت اجتماعی بالا رفته،ا ز طرف دیگر سرمایه ای که به دلیل افت تحصیلی و فرا ر از مدرسه هزینه می شود،کاهش می یابد،هزینه هایی که صرف ایجاد ا منیت در جامعه می گردد در امر آموزش وتعالی فرهنگی جامعه صرف می شود ،پس می طلبد تا در راستای شناخت عوا مل کنترل کننده و کاهش دهنده آسیب های اجتماعی تلاش بیشتری کنیم.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود