25 خرداد 1391
شماره خبر: 7914

4 میلیون هکتار از اراضی کشور زهکشی نشده است

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی

4 میلیون هکتار از اراضی کشور زهکشی نشده است

معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر 4 میلیون و 400 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور آبیاری تحت فشار و زهکشی نشده است.
سید رحیم سجادی در سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی که در اصلاح و بذر کرج برگزار شد، اظهار داشت: هم اکنون یک میلیون و 700 هزار هکتار شبکه اصلی و 2 میلیون و 700 هزار هکتار شبکه فرعی زهکشی نشده بنابراین در این امر حساسیت ژئوتکنیکی وجود دارد. وی با بیان اینکه معمولاً مسائل ژئوتکنیکی در سازه های سنگین و سد سازی مورد توجه نمی شود، اضافه کرد: بسیاری از پروژه ها را می توانیم از انرژی اختلاف ارتفاع استفاده کنیم و با لوله به مکان مورد نظر آب را برسانیم و دیگر از انرژی نیروگاهی استفاده نکنیم. سجادی در خصوص شبکه های آبیاری زهکشی کشور، افزود: یک میلیون و 888 هزار هکتار شبکه اصلی انجام شده و شبکه فرعی نیز 900 هزار هکتار انجام شده و 240 هزار هکتار شبکه اصلی و 136 هزار هکتار شبکه فرعی تا کنون انجام شده است. معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: اغلب شبکه های آبی کشاورزی در مراحل مختلف به دلیل عدم توجه کافی به شرایط ژئوفیزیکی به حالت تخریب در می آید. وی افزود: کارهای گسترده ای در خوزستان در حوزه کشاورزی در حال انجام است که سطح کار 550 هزار هکتار است که باید در طول 5 سال انجام گیرد، طی 2 سال اخیر حدود 150 هکتار شروع و 40 هکتار آن انجام شده است. معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: اگر در پروژه های نمی توان لوله و کانال استفاده کرد و پروژه ها به صورت رو باز است بنابراین الزام کردن مطالعات ژئوتکنیکی کنترل و نظارت بر کارها، مشخص کردن اثری بخشی مطالعات ژئو تکنیکی باید مورد توجه قرار گیرد.منبع: خبرگزاری مهر

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود