31 شهریور 1400
شماره خبر: 256500

دیدار شورای فرهنگی اداره کل زندان های استان با نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمدیر کل، شورای فرهنگی و روحانیون شاغل در زندان های استان البرز طی یک اردوی ۱ روزه به شهر قم و مسجد مقدس جمکران با حضور در دفتر آیت الله محمد مهدی میرباقری نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با وی دیدار و گفتگو کردند.
اسماعیل جمیاری مدیر کل زندان های استان البرز در این دیدار با ارایه گزارشی از اهم فعالیت های تربیتی و حمایتی صورت گرفته در زندان های استان البرز، وجه تمایز نظام زندانبانی ایران و دیگر کشورها را اقدامات صورت گرفته در این دو حوزه بر شمرد و افزود: در نظام زندانبانی اسلامی صرف نظر از نوع جرم و مدت حبس به زندانی همچون شهروندی که تنها آزادی اش سلب شده است نگاه می شود و تمام حقوق و امتیازات شهروندی آنها رعایت می شود. آیت الله سید محمد مهدی میرباقری نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری نیز در این دیدار با اشاره به رویکرد برخورد با مجرمین و اقدامات کلان اجتماعی در خصوص مجرمین گفت: بعضی ها تلاش می کنند بگویند که اینها مجرم نیستند و جرم را به شرایط اجتماعی نسبت دهند و در نظریات جدید هم بر این بسیار تاکید می کنند، ولی این نظریات تمام و کامل نیست و از یک طرف روشن است، افراد هم در انجام جرم دخیل هستند و سهم جدی در این قضیه دارند. میرباقری با ذکر خاطره ای از آیت ا... حایری شیرازی از تشبیه نمودن امواج اجتماعی و خانوادگی به بادهای موافق و مخالف در قایق های بادی افزود: این ما هستیم که باید این امکانات و باد های موافق و مخالف را با تدبیر برای رسیدن به هدف تنظیم نماییم ، پس نمی توان گفت که اینها اصلا مجرم نیستند و از طرفی هم نمی توان روابط اجتماعی جرم زا را نادیده گرفت.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سه نوع جرم اقامه، ارتکاب و اشاعه اظهار داشت: گاهی کسی مرتکب جرمی می شود و مواد مخدر را مصرف می کند، گاهی کسی مواد مخدر را توزیع می کند و بستر های اعتیاد را فراهم می کند و گاهی کسی اقامه می کند؛ هم فرهنگ سازی می کند و هم هنجار سازی می کند و مواد مخدر را بهینه می کند. نباید جرم را فقط در خط آخر یعنی ارتکاب دید بلکه باید با کسانی که اشاعه و اقامه جرم نیز می کنند مقابله کرد. اما در حال حاضر با مرتکبین مقابله می کنیم که حتی در مقابل آن دو نوع دیگر در حد نازلتری قرار دارد. وی با اشاره به تاثیر جوامع و اختیار فرد در بروز جرائم گفت: فاسقین و دستگاه شیطان و مستکبرین عهد های الهی را می شکنند، رشته ها توحید و بندگی خدا را قطع می کنند و رشته ولایت خودشان را به جای آن قرار می دهند، حدود خدا رو تغییر می دهند، اقامه باطل و اشاعه فساد می کنند که بستر آن می شود ارتکاب. میر باقری افزود: اگر حاکمیت و مومنین مقابله با جریان اقامه و اشاعه نکنند، مقابله با جریان ارتکاب بی فایده است. آیت الله محمد مهدی میرباقری با اشاره به ترفند تحقیر ارزشهای مذهبی و تجلیل ضد ارزشها به منظور تضعیف فرهنگ دینداری و سخت نمودن بستر بندگی و آسان شدن بستر شیطنت در جامعه گفت: انبیا در جامعه جبر اجتماعی ایجاد نمی کنند بلکه بستر بندگی را تسهیل می کنند، بستر استکبار و طغیان را محدود می کنند و بستر رشد را فراهم می کنند. حکومت دینی باید این چنین باشد؛ بستر اقامه ذکر و بندگی را برپا کند، روابط بندگی را احیا کند، خدمات را بدون منت و با تواضع و خشوع به مردم ارایه دهد و بعد آنها را به بندگی دعوت کند. اما جریان مخالف برعکس عمل می کند.میرباقری نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری افزود: انقلاب اسلامی بستر بندگی خدا را تجلیل کرده، اما قبل از انقلاب بعضی از انقلابیون مناسک مذهبی را در خفا انجام می دادند که تحقیر نشوند اما اکنون دیگر اینگونه نیست و احیای کلی شده است. وی با تاکید بر لزوم پیش بینی و آینده نگری در خصوص پیشگیری از شکست هنجارها و تبدیل ناهنجاریها به هنجار ها اظهار داشت: فضای مجازی که گسترش پیدا کرد یکسری جرمهای جدید نیز به همراه آن به وجود آمد، که اگر در این خصوص پیش بینی های لازم صورت نگیرد این دست از جرمها افزایش بیشتری می یابد.