7 بهمن 1400
شماره خبر: 262760

تصویب طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری کرج ، گره‌گشا است

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیاستاد دانشگاه و پژوهشگر مدیریت شهری با اشاره به طرح پیشنهادی مدیریت تعارض منافع در شهرداری کرج، تصویب این طرح و اجرایی شدن آن را ، گره‌گشا دانست.
پویا پارسا در گفتگو باسپیدار نیوز افزود: تعارض منافع موقعیتی را ایجاد می کند که افراد در آن موقعیت مجبور به تصمیم گیری در خصوص انتخاب منافع عمومی یا منافع شخصی خود می شوند همین باعث می گردد تصمیمات و اقدامات حرفه ای تحت تاثیر یک منفعت ثانویه قرارگیرد و تعارض منافع شکل بگیرد.وی اظهار داشت: با تصویب طرح تعارض منافع و باتوجه به تکلیف مدیران و کارکنان به حداکثر وفاداری نسبت به منافع شهرداری، هر یک از مدیران موظفند اولا از موقعیت‌هایی که می‌تواند موجب تعارض منافع شخصی آنها با منافع شهرداری شود دوری کنند. ثانیا در مواردی که چنین موقعیت‌های متعارضی اجتناب‌ناپذیر باشد، باید تشریفات قانونی به‌منظور تضمین اولویت منافع شهرداری بر منافع شخصی را رعایت کنند. پارسا با بیان اینکه ابعاد گوناگون این طرح باید بیشتر برای جامعه هدف شفاف شود اظهار داشت: در این طرح علاوه بر گنجانده شدن تعریف واژه ها و توضیح آن که تعارض منافع چیست و افراد مشمول این مقررات چه اشخاصی هستند باید خروجی و مزایای این طرح برای مخاطبان آن به صورت شفاف گنجانده شود.این پژوهشگر و کارشناس ارشد مدیریت شهری خاطر نشان کرد: طرح تعارض منافع می‌تواند گامی به جلو باشد و شرایطی را به وجود آورد تا مطالبه گری از طرف شهروندان، رسانه‌ها و افرادی که می‌توانند به صحنه بیایند شرایط بهتری را برای شهر کرج به وجود آورد.وی در پایان اظهار داشت: امید است که شورای اسلامی شهر کرج بتواند طرح پیشنهادی تعارض منافع را سریع‌تر به صحن شورا آورده و با تصویب رساند آن مشکلات موجود از میان برداشته شود.