31 تیر 1392
شماره خبر: 36750

رشته تحصیلی بهداشت محیط در البرز تاسیس می شود

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

رشته تحصیلی بهداشت محیط در البرز تاسیس می شود


رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: با موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش علوم پزشکی رشته تحصیلی بهداشت محیط در کرج تاسیس می شود.
دکتر محمد حسن ناصری افزود: به استناد رای صادره در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با راه اندازی رشته بهداشت محیط دراین استان موافقت شده است. وی ادامه داد: این رشته در مقطع کارشناسی پیوسته بوده و ظرفیت پذیرش دانشجو درآن 20 نفر پیش بینی شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اظهار کرد: با راه اندازی این رشته گام موثری برای آموزش نیروی انسانی در رشته بهداشت محیط برداشته می شود. وی گفت: استان البرز دارای پتانسیل ها و ظرفیتهای بالای علمی بسیاری است که درصدد هستیم با بهره وری بیشتر از آنها بتوانیم درجهت توسعه