24 شهریور 1400
شماره خبر: 256166

تجلیل از مسئولین انجمن های سینمایی البرز به مناسبت روز ملی سینما

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگیناصر مقدم گفت: انجمن های تخصصی، بازوان توانمند این اداره کل در اجرای رویدادهای ارزنده فرهنگی و هنری و سینمایی استان هستند.
به مناسبت روز ملی سینما از مسئولین انجمن های سینمایی استان البرز تقدیر و تجلیل شد.در این جلسه از زحمات و اقدامات سینمایی صورت گرفته در انجمن سینمای جوان؛ با مسئولیت محمدحسین عابدی و انجمن سینماگران البرز، با مسئولیت محمد شهبازی و انجمن سینمای مستند و تجربی، با مسئولیت مصطفی عبادی تقدیر و تشکر شد.ناصر مقدم در این جلسه گفت: استان البرز دارای سه انجمن تخصصی و توانمند است که بحمداله تعامل خوبی با مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دارند و در جشنواره و برنامه های هنری و سینمایی استان بازوی اجرایی توانمند این اداره کل هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز افزود: شایسته بود که در این جلسه، در خدمت کلیه اعضای انجمن ها باشیم لیکن به دلیل شرایط حاد کرونایی این امر میسر نشد و امیدواریم بتوانیم با بهبود شرایط کرونایی، روند عادی فعالیتهای فرهنگی و هنری شکل گیرد و بزودی شاهد افزایش فعالیت ها و طراوت فرهنگی هنری استان باشیم.در ادامه این دیدار، مسئولین این انجمن ها از حمایتهای مدیرکل و و مجموعه مسوولین اداره کل و بهره گیری ایشان از پتانسیل های این انجمن ها در برنامه های اداره کل تشکر نمودند.گفتنی است این جلسه با حضور ناصر مقدم، مدیرکل، محمود دهقان هراتی، معاون هنری و سینمایی، علی نوروزی، رئیس گروه سینمایی اداره کل و مسئولین انجمن های مذکور در محل دفتر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار گردید و در انتهای این جلسه، از اقدامات و پیگیری های مسئولین انجمن ها با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.