22 شهریور 1400
شماره خبر: 256049

اختصاص بیش از یک‌ میلیارد به ترمیم سقف پایانه شهید کلانتری

سپیدار‌آنلاین: گروه ---رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج از اختصاص یک‌ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ترمیم سقف پایانه مسافربری شهید کلانتری خبر داد.
منوچهر خسروزاده با اشاره به بازدید از پایانه مسافربری شهید کلانتری، اظهار کرد: در پایانه شهید کلانتری برای رفاه مسافران پروژه‌هایی تعریف‌شده و در حال اجرا است.وی از اختصاص یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ترمیم سقف این پایانه خبر داد و گفت: سقف پایانه مسافربری شهید کلانتری از ۲۵ سال گذشته تاکنون ترمیم نشده بود.رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج همچنین به وضعیت مبلمان داخلی پایانه اشاره کرد و گفت: نوسازی مبلمان نیز در دستور کار است.خسرو زاده همچنین که انجام خط‌کشی و آسفالت پایانه مسافربری شهید کلانتری نیز اشاره کرد و گفت: پروژه‌های در حال احداث به‌صورت مستمر مورد بازدید قرار می‌گیرند.