25 دی 1400
شماره خبر: 262074

خط‌کشی معابر پر تردد منطقه یک

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریمدیر منطقه یک شهرداری کرج از خط کشی معابر پر تردد منطقه به منظور بهبود تردد شهروندان خبر داد و گفت: ایمنی عابرین پیاده از اولویت های مهمی است که به جد پیگیری می شود.
محمد گروسی با اعلام این خبر اظهار کرد: ایمنی تردد عابرین پیاده از اولویت‌های مهمی است که به جد پیگیری می‌شود.وی در ادامه اضافه کرد: برای بهبود وضعیت ترافیکی و افزایش ضریب ایمنی عابران پیاده در شش نقطه از معابر سطح منطقه خط‌کشی عابر پیاده انجام شد.منطقه یک شهرداری کرج همچنین تاکید کرد: اقدامات انجام شده جهت سهولت عبور و مرور شهروندان و کاهش تصادفات انجام شده است