27 دی 1400
شماره خبر: 262178

بازدید مهندس حق محمد لو شهردار از روند پروژه های عمرانی شهرداری کوهسار

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریبا عنایت به دستور شهردار مبنی بر اصلاح هندسی ورودی خیابان چمران و تعریض خیابان چمران ، واحد عمران شهرداری اقدام به تخریب جداول و کف پوش های قدیمی و متعاقبا اصلاح هندسی خیابان چمران نمود.
بر همین اساس با عنایت به بازدید شهردار مقرر گردید اجرای عملیات فوق به قید فوریت بر اساس ضوابط و رعایت اصول فنی صورت پذیرد . ضمنا مقرر گردید بلافاصله بعد از نصب درب ضلع جنوبی ساختمان خدمات شهری ، کارتخریب دیوار قدیمی و تعریض و در نهایت جدولکذاری و آسفالت در دستور کار قرار گیرد.