7 بهمن 1400
شماره خبر: 262784

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ شهرداری هشتگرد کارآمد و عملیاتی خواهد بود.

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریپس از تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی شهرداری هشتگرد برای سال آینده و در راستای تشریح آن برای اعضای پارلمان شهری ، جلسه ای مشترک با حضور شهردار و کارشناسان شهرداری هشتگرد ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل شد .
شهردار هشتگرد در تشریح بودجه پیشنهادی ، آن را مطابق بر واقعیات و توان شهرداری دانست و گفت : تلاش شده است تا ردیف های مغفول درآمدی در تدوین تعرفه عوارض و بودجه در نظر گرفته شده و بی شک بودجه سال آینده ، موفقیت های شهرداری و شورای اسلامی شهر را رقم خواهد زد .یعقوبی به تدوین بودجه تخصصی اشاره کرد که در تدوین آن از کارشناسان شهرداری و نظرات مشاورین خبره استفاده شده است و این بودجه متفاوت با سالیان قبل خواهد بود . اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی ، تعریف منابع تامین هزینه‌های جاری ، حقوق و مزایای پرسنل و سایر هزینه‌های نگهداری شهر از جمله موارد مطرح شده توسط شهردار هشتگرد در تشریح بودجه ۱۴۰۱ بوده است .مهندس افشاری رئیس شورا با تقدیر از اقدام به موقع شهردار هشتگرد در ارسال لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده ، از اعضای محترم شورا درخواست نمود تا با توجه به شناخت کامل آنها از محیط شهری و نیازهای شهر ، پیشنهادات خود را برای تدوین بودجه عملیاتی و کاربردی ارائه نمایند . افشاری گفت : بودجه سال جاری که توسط اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر تدوین گردیده به عنوان سندی راهبردی برای شهرداری لازم الاجرا بوده و انتظار می‌رود تا پایان سال مالی تحقق یابد .رئیس شورا افزود : بودجه ۱۴۰۱ اولین بودجه تدوین شده توسط شورای ششم خواهد بود و امیدواریم با اجرای آن اقدامات اساسی در جهت توسعه و آبادانی شهر برداشته شود .وی با تاکید بر بررسی بخش های مختلف بودجه در کمیسیون های تخصصی شورا ، از تدوین بودجه ای مناسب برای سال آینده خبر داد.