13 مرداد 1401
شماره خبر: 271182

علی قاسمپور رئیس شورای شهر کرج شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

ترکیب اعضای شورای شهر ؛ علی قاسمپور با ۷ رأی رئیس شورای شهر ، عمار ایزدیار با ۱۲ رأی نایب رئیس و سخنگوی شورای شهر ، خانم منعمی با ۸ رأی دبیر اول ، خانم قهرمانی با ۸ رأی دبیر دوم و علی ذبیحی با ۹ رأی خزانه دار شورای شهر کرج انتخاب شدند.