27 تیر 1400
شماره خبر: 255876

مسائل و مشکلات مسکن مهر شهر جدید هشتگرد بررسی شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

حبیب اله چاغاروندی مدیرکل دفتر فنی، نظارت و اجرایی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور بهمراه اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهرجدید هشتگرد مسائل و مشکلات پروژه مسکن مهر بلند پایه مشاهیر را بررسی نمودند. در شهرجدید هشتگرد حدود ۵۰ هزار مسکن مهر ساخته شده که ۳۵ هزار واحد آن متقاضی موثر داشته است .