6 آبان 1400
شماره خبر: 258147

ملاقات های مردمی موجب کم کردن فاصله مردم و مسولین می شود

سپیدار‌آنلاین: گروه شهرینایب رییس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به ضرورت رسیدگی به مشکلات شهروندان و کسب اعتماد آنان گفت: ملاقات های مردمی موجب کم کردن فاصله مردم و مسولین می شود.
علیرضا رحیمی در حاشیه ملاقات مردمی شهردار کرج، اظهار داشت: ملاقات های عمومی و چهره به چهره با مردم چه در بازدیدها چه در محل ادارات موجب کمتر شدن فاصله بین مردم و مسئولین می شود.وی از اصلی ترین وظایف مسولان در برابر مردم گفت: آشنایی با مسایل و مشکلات ارباب رجوع از نزدیک، می تواند در آسیب شناسی شهر نیز موثر باشد چرا که بخش عمده ای از مشکلات شهروندان به شهر مربوط می شود.رحیمی ضمن تشکر از این اقدام خوب شهردار در خصوص برگزاری ملاقات مردمی، عنوان کرد: این اقدام مطلوب در دوره های قبل کمتر مشاهده شده بود و تحقق آن از سوی شهردار کنونی قابل تقدیر است.نایب رییس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به این موضوع که مردم ولی نعمت های ما هستند، گفت: انتظار می رود تمامی مسولین در سطح استانی و شهری دیدارهای چهره به چهره و بازدیدهای محیطی را با هدف رفع مشکلات مردمی در رأس اقدامات خود قرار دهند.