4 آذر 1400
شماره خبر: 259607

رویکردی مطالبه‌گر برای حل مشکلات شهرها و روستاها خواهیم داشت

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرئیس شورای اسلامی استان البرزگفت: تلاش می کنیم با مطالبه گری و تعامل سازنده با دستگاه های اجرایی در جهت شناسایی مشکلات و نارسایی های موجود در حوزه شهری و روستایی استان گام برداریم.
علیرضا قره حسنلو اظهار کرد: شورای استان با شکل گیری کمیسیون ها و معرفی اعضا جلسات خود را در ساختمان جدید آغاز کرده است و در تلاشیم این شورا را به عنوان یک شورای فرادستی به جایگاه واقعی آن برسانیم.وی با بیان اینکه شناسایی و احصاء مشکلات و نارسایی های مناطق مختلف استان در حوزه شهری و روستایی و حرکت در جهت حل آنها را به عنوان یک محور کاری مهم در شورای ششم مدنظر داریم گفت: در این مسیر از تمام ظرفیت های موجود در شوراها بهره خواهیم گرفت.قره حسنلو به نشست مشترک شورای استان با استاندار جدید در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: در این دیدار تلاش خواهیم کرد ضمن طبقه بندی ظرفیت ها و مشکلات موجود در مناطق مختلف استان گزارشی واقعی از آنچه وجود دارد را ارائه خواهیم کرد.رئیس شورای اسلامی استان البرز تصریح کرد: نشست مشترک ومستمر با مدیران دستگاه های اجرایی استان نیز از دیگر برنامه های شورای استان در جهت پاسخگویی بهتر به مطالبات مردمی خواهد بود.وی در پایان گفت: با افتتاح ساختمان جدید شورای اسلامی استان فرایند تجهیز این فضای اداری جهت پاسخگویی به شهروندان و خانواده بزرگ شورایی استان در حال انجام است.


منبع: برنا