9 مرداد 1398
شماره خبر: 218108

مسیرهای مقابله با قاچاق کالا نیازمند اصلاح است

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی

مسیرهای مقابله با قاچاق کالا نیازمند اصلاح است


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با تاکید بر اینکه باید میل به قاچاق کالا کاهش یابد، گفت: مسیرهای مقابله با قاچاق کالا نیازمند اصلاح است.
سعید ناجی در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز، با اشاره به اینکه باید مشخص شود که اولویت کشفیات استان در چه حوزه ای است، گفت: در صورت تحقق این مهم می توان اقدامات مهمی در راستای مقابله با قاچاق کالا انجام داد.وی با تاکید بر اینکه فقط ارائه گزارش از سوی اعضای کمیسیون دردی دوا نمی کند، گفت: همه دستگاه های مرتبط باید با بررسی های دقیق و موشکافانه به مقابله با قاچاق کالا بپرهیزند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان البرز با بیان اینکه مسیرهای مقابله با قاچاق کالا باید اصلاح شود، گفت: آمارهای که ارائه می شود نشانگر تلاش بی وقفه مسئولان مربوطه است ولی نباید از خاطر دور داشت که رویکرد اصلی کاهش میل به موضوع قاچاق است.

منبع مهر